OBSŁUGA  NOTARIALNA

 

Świadczymy pełen zestaw obsługi notarialnej zgodnie z przepisami miejscowymi. Dla naszych polskich klientów świadczymy usługi związane z przygotowywaniem i legalizacją dokumentów zgodnie z wymogami prawa polskiego.

W tym zakresie sporządzamu następujące dokumenty notarialne:

1.   Pęłnomocnictwa do Sprzedaży Nieruchomości w Polsce,

2. Pełnomocnictwa do Kupna Nieruchomości na obszarze Uni Europejskiej,

3. Pełnomocnictwa do prowadzenia praw spadkowych w Polsce,

4. Umowy o Rozdzielności Majątkowej,

5. Umowy Cywilne

Obsługa notarialna obejmuje także notarialne poświadczanie dokumentów i kopi dokumentów oraz poświadczanie oświadczeń sądowych i innych.

Wszystkie dokumenty notarialne a także inne oficjalne dokumenty, które są przeznaczona dla celów prawnych w Uni Europejskiej wymagają legalizacji, tzw. “Apostile” w Australijskim Ministerstwie Sprawa Zagranicznych i Handlu. Przed 2005 rokiem, legalizację zapewniał Konsulat Generalny Polski w Sydney. 19 listopada, 2004 roku Polska przystąpiła do Hague Apostile Convetion i od 14 sierpnia, 2005 roku legalizację dokumentów na użytek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia wspomniane Ministerstwo Sparaw Zagranicznych i Handlu. 

Opłaty za Usługi Notarialne:

1. Przygotowanie dokumentu w języku polskim i zgodnie z wymganiami przepisów polskich -  $120.00.

2. Notarialne poświadczenie podpisu i wystawienie wymaganego zaświadczenia - $130.00. (każdy           dodatkowy podpis $60.00).

3. Legalizacja dokumentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu - $140.00 (włączjąc w to opłatę za “Apostile”.

 

 

Chris Nadolski & Associates

 

 Lawyers  & Public Notaries

                                                                                                                                                                     

  1st Floor
  4 Brown Street
  Ashfield, NSW 2131       Australia

  T  +61 2 9799 8595
  F +61 2 9799 5813
 
cna@cnalaw.com

30

CELEBRATING

30 YEARS OF

PRACTICE


Sydney fir Webb